Tag Archives: nguyễn ái quốc

Tại Sao Có Tin Nguyễn Ái Quốc Chết 1932?

Tin Nguyễn Ái Quốc (NAQ) chết vào 1932 tại nhà thương thuộc nhà tù Anh ở Hongkong là có thật trên các trang báo thời đó. Những năm sau đó được chính thức đính chánh đó là tin giả qua … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Kẻ Gian

Wikipedia đã ghi khá nhiều chi tiết với những nguồn khẳng định để chứng minh Trần Dân Tiên là bút danh của Hồ Chí Minh(HCM). Như vậy HCM đã tự viết cuốn Những Mẩu Chuyện về Đời Hoạt Động của … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment