Category Archives: Uncategorized

Sử Gia Trần Trọng Kim viết về Cộng Sản

Bút Sử Thủ Tướng Chính Phủ Trần Trọng Kim (17/4/1945 – 19/8/1945) bị Việt Minh cướp chính quyền, nhân cơ hội sau ngày Nhật bị Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử đã tạo ra một khoảng trống chính … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Người Vợ và Tình của Hồ Chí Minh

Bút Sử Phần trình bày với đề tài “Những Người Vợ và Tình của Hồ Chí Minh” dựa vào tài liệu của các tác giả viết về Hồ Chí Minh như William Duiker, Pierre Brocheux, Thành Tín (Bùi Tín cựu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồ Chí Minh và Khối Liên Hiệp Pháp

Có một người lên mạng “search” như thế này: Tại sao Hồ Chí Minh ký hiệp ước công nhận Việt Nam nằm trong khối liên hiệp Pháp? Câu hỏi này có lẽ hơi lạ đối với đa số người trong nước vì … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Văn Hóa Đạo Đức của Hồ Chí Minh

Giáo sư Pierre Brocheux tác giả cuốn “Ho Chi Minh a Biography”  có đoạn kể  về  hồi ký của Khrushchev. Khrushchev cho rằng “Hồ Chí Minh (HCM) là một trong số người cộng sản có lý tưởng nhất –Ho Chi Minh was … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồ Chí Minh Giết Nàng Hộ Lý Như Thế Nào?

Toàn bộ bức thư này được đăng trong cuốn “Công Lý Đòi Hỏi”, xuất bản 1997, của cựu đảng viên Nguyễn Minh Cần, tỵ nạn chính trị tại Nga.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Heo Nọc Squealer và Tô Lâm

Những con heo nọc nổi tiếng trong chuyện ngụ ý Trại Thú Vật (Animal Farm) của nhà văn người Anh, George Orwell, ra đời vào tháng 8, 1945, vừa khi thế chiến thứ hai kết thúc. Những ẩn ý trong … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhà Nước có Nhiều Hề Hỗn Tạp

Các nước người ta có hề trên sân khấu, trong phim, xem ra ý vị. Nước Việt Nam cộng sản thì những tên hề phát xuất từ ngay những người lãnh đạo. Nhiều người chưa thể quên, dù đã trải … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

How Many Times Ho Chi Minh Did Commit Treason?

The First Time – March 6, 1946, Accord Ho Chi Minh was once repeatedly called ” Ho Chi Minh bán nước” (Ho Chi Minh sells the country) by the people of the North. That was the period in the early months of … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Chính Sách Đi Hàng Hai

Hơn 75 năm kể từ ngày Việt Minh cướp chính quyền, hằng năm vào khoảng gần ngay 2/9, Đảng Cộng Sản Việt Nam hâm nóng cái gọi là “giành độc lập” để tuyên truyền ru ngủ rằng Đảng có chính … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Câu Chuyện Bánh Mì: Ngu Hóa và Tự Ngu Hóa

Ai cũng biết rằng dưới sự cai trị của nhà cầm quyền độc tài cộng sản, người có trí tuệ, hiểu biết, và kiến thức không ai chấp nhận làm nô lệ cho những kẻ ngu dốt thiếu căn bản … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment