Category Archives: Uncategorized

Chính Trị Gia Sọt Rác

Bút Sử Qua hiện tượng “Sea Games” tại Campuchia ngày 3/5/2023 vừa qua, người ta thấy ngay bản chất của chế độ cộng sản mang tiếng là chủ trương ngu dân. Đến cả chơi thể thao cũng đem lãnh tụ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam

Bút Sử Trích ra từ quyển “ Inside The VC and The NVA” ( Bên Trong của Việt Cộng và Quân Đội Cộng Sản Miền Bắc) của hai tác giả Michael Lee Lanning và Dan Cragg về tội ác của … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hà Nội Tuyên Truyền về Nguyễn Văn Bé

A lie told often enough becomes the truth – Một sự nói láo được lập lại nhiều lần thì thành sự thật. Đó là lời dạy của Vladimir Lenin. Theo gương Lenin, chủ trương “gian dối” cũng đã được Hồ Chí … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ai Công Nhận Chính Phủ của Hồ Chí Minh?

Sau khi chế độ cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ thì có một vài quan điểm bênh vực Hồ Chí Minh (HCM) cho rằng tại vì Hoa Kỳ không công nhận chính phủ của HCM nên ông … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Who Recognized the Government of Ho Chi Minh?

After the collapse of the communist regime in Eastern Europe and the Soviet Union, there were some views in favor of Ho Chi Minh (HCM), saying that because the United States did not recognize the government of Ho Chi Minh, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tư Tưởng Tắc Kè của Hồ Chí Minh

Ông Vũ Ngự Chiêu trong phim “Sự Thật về Hồ Chí Minh,” do Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ chủ trương, đã đưa ra nhận định rất đáng ghi nhận. Ông cho rằng Hồ Chí Minh (HCM) hành động với chủ ý của … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Giáo Sư Bernard Fall Nói Về Hồ Chí Minh

Khi Hồ Chí Minh (HCM) đang vươn lên về quyền lực thì cũng là thời của Stalin thuộc khối quốc tế 3 cộng sản. HCM rất thần tượng Stalin, mặc dù Stalin lại xem thường Hồ, một người cộng sản … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hai Thư của HCM Gởi Đồng Bào vào 1946

Hai lá thư Hồ Chí Minh(HCM) viết ra gởi “đồng bào Nam bộ” và “toàn quốc” vào năm 1946 được phổ biến khá rộng rải trên hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Một lá viết vào … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồ Chí Minh Phóng Ra Cuộc Chiến

Bút Sử Năm 1970, sau khi Hồ Chí Minh(HCM) qua đời, Đại Sứ Pháp Jean Sainteny cho ra cuốn “Ho Chi Minh and His Vietnam.” Sau trang 66 có nhiều hình ảnh HCM và phụ chú. Tôi đặc biệt chú … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Âm Mưu Xóa Bỏ Ngày Tết Nguyên Đán

Những năm gần đây, cứ mỗi lần gần tới Ngày Tết Nguyên Đán thì tại Việt Nam (VN) báo giới lại khơi lên câu ” Còn ăn tết ta, đất nước còn nghèo” để mọi người tranh cãi, nhất là … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment