Âm Mưu Xóa Bỏ Ngày Tết Nguyên Đán

Những năm gần đây, cứ mỗi lần gần tới Ngày Tết Nguyên Đán thì tại Việt Nam (VN) báo giới lại khơi lên câu ” Còn ăn tết ta, đất nước còn nghèo” để mọi người tranh cãi, nhất là làm đề tài cho học sinh trung học. Ai chủ trương việc này và với mục đích gì?

Truyền thống Tết Nguyên Đán đã có lâu đời trong mọi thời đại của dân tộc Việt Nam. Phong tục này thể hiện nét văn hóa đặc sắc qua nhiều hình thức lẫn nội dung.

Ông Võ Tòng Xuân, nguyên là “giáo sư” trung học đã tuyên bố câu trên. Cho rằng ý kiến cá nhân của ông ta cũng chỉ thể hiện quyền tự do ngôn luận của một người. Nhưng dưới chế độ cộng sản thì quyền tự do ngôn luận không có, và nếu có thì chỉ là cho những thành phần của Đảng Cộng Sản VN (ĐCSVN), mà những phát biểu đó phải phục vụ cho mục tiêu chính trị. Như vậy, tại sao tại trường trung học lại đem đề tài này gieo vào đầu óc tuổi trẻ? Xem ra thì câu tuyên bố của ông Xuân rất là vô ý thức, trong đó có lẽ chứa đựng ý đồ gì đó.

Nếu có ý đồ thì đó lá gì? Và nếu những ai lợi dụng lời tuyên bố ấy để thực hiện ý đồ của họ thì họ là thành phần nào?

Về cuộc chiến tranh quốc cộng, giữa thành phần quốc gia và thành phần cộng sản, trong giai đoạn có những trận chiến vô cùng đẵm máu dân tộc thì phải kể Trận Chiến Mậu Thân. Tài liệu cho thấy (10 Years After by Tim Page) tác giả cho rằng chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh tổng tấn công 44 tỉnh ở Miền Nam, ngay những ngày dân miền Nam đón Tết. Tác giả cũng cho rằng đó như là một món quà cho Hồ mang về cõi âm ty, bởi ngay năm 1968 sức khỏe của ông ta rất suy sụp, và đến 2/9/1969 thì người lãnh đạo ĐCSVN đã ra đi ngay ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Quyết định của Hồ Chí Minh đã làm hằng ngàn người dân vô tội mất mạng khắp cả mọi miền Nam. Mỗi lần Tết đến cũng là lúc người trong gia đình phải làm giỗ cho thân nhân, và cũng có thể kể lại người chết trong hoàn cảnh nào. Phong tục cúng giỗ không thể bị thế lực nào xóa bỏ, nó như một thứ máu huyết truyền thống rồi.

Hầm chôn tập thể – dân vô tội – Mậu Thân 1968


Nói về Hiệp Định Paris, 27/1/1973, thì một lần nữa thế giới đã bị ĐCSVN lừa bịp. Giới phản chiến Hoa Kỳ và cộng sản Bắc Việt đã thủ đoạn làm ra hiệp định này để gài cộng sản tay sai Miền Nam vào cuộc. Giáo sư chuyên nghiên cứu về chiến tranh VN đã khẳng định đó là cái hiệp định chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Hoa Kỳ bị cộng sản lường gạt.


Vừa ký xong là cộng sản tấn công ngay các tỉnh miền Nam, khi vai trò của Hoa Kỳ bị giới hạn bởi những cam kết trong hiệp định. Người dân miền Nam khó thể quên ngày Đưa Ông Táo Về Trời, 23/12/1973 AL, tức ngày 26/1/1973 DL. Những trận pháo kích nơi nơi, dân phải trốn trong những hầm tăng xê, hoặc hốt hoảng chạy lánh nạn nơi khác…Rất nhiều nhà tan cửa nát khi người dân trở về thăm nhà trong những ngày đầu năm khi quân đội VNCH lấy lại thế chủ động.

Đại Học Columbian College – History News Network

The Paris “Peace” Accords Were a Deadly Deception – Hiệp Định Hòa Bình Paris là một Sự Lừa Dối Dã Man

The Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam,” signed January 27, 1973, never looked like it would live up to its name. Four decades later it stands exposed as a deliberate fraud.

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam,” được ký ngày 27 tháng 1 năm 1973, cho thấy như nó không bao giờ làm đúng với tên gọi của nó. Bốn chục năm sau, nó bị phơi bày là một sự lừa đảo có chủ ý.

Khi họp hội tiến hành Hiệp Định Paris vào những tháng của 1972, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã cảnh báo Tổng Thống Richard Nixon rằng cộng sản sẽ giành lấy cơ hội để cưỡng chiếm miền Nam vì không thể tin là phe cộng sản thực thi hiệp định. Ngược lại thì Nixon chủ quan cho rằng nếu trường hợp cộng sản vi phạm thì Hoa Kỳ có biện pháp trừng trị mạnh. Cuối cùng thì chính Tổng Thống Nixon cũng trở thành bị động khi quốc hội có những quyết định của tinh thần phản chiến muốn rút quân.

Without a credible threat of renewed American bombing of North Vietnam, Hanoi would be sorely tempted to prepare to invade South Vietnam again. Anh without adequate American military and economic assistance, South Vietnam would lack the power to turn back yet another such invasion.

Congress proceeded to snatch defeat from the jaws of victory. Once our troops were out of Vietnam, Congress initiated a total retreat from our commitments to the South Vietnamese people. (No More Vietnams, Richard Nixon, page 165)

Nếu không có mối đe dọa đáng tin cậy về việc Mỹ ném bom trở lại miền Bắc Việt Nam, Hà Nội sẽ rất muốn chuẩn bị xâm lược miền Nam Việt Nam một lần nữa. Và nếu không có sự hỗ trợ kinh tế và quân sự đầy đủ của Hoa Kỳ, Nam Việt Nam sẽ thiếu sức mạnh để đẩy lùi một cuộc xâm lược khác như vậy.

Quốc Hội tiến hành cướp lấy thất bại từ hàm chiến thắng. Khi quân đội của chúng tôi ra khỏi Việt Nam, Quốc hội đã khởi xướng một cuộc rút lui hoàn toàn khỏi các cam kết của chúng tôi với người dân miền Nam Việt Nam.

Tóm lại, khi Tổng Thống Nixon cho ra đời cuốn sách này vào 1985, ông đã nhận rõ sự thật về cuộc chiến, và chính Hoa Kỳ đã có trách nhiệm quan trọng trong việc quyết định thắng hay thua, nhưng quốc hội đã bị nắm bởi các thành phần của Đảng Dân Chủ, một đảng có thành tích chuyên làm lợi cho cộng sản, hơn hết là các thành phần “phản chiến” như vợ chồng Clinton, John Kerry, Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ…Tổng Thống Nixon có nhấn mạnh trong cuốn sách, đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ để đánh tan làn sóng tuyên truyền rằng chiến tranh “chống thực dân Pháp, chốngMỹ xâm lăng,” kể từ 1954- 1975.

Mỗi cuối năm khi sắp sửa đón Tết thì rất nhiều người trong đại thể dân chúng, mặc dù tuổi đã khá cao, không thể quên những ngày thống khổ khi cộng sản miền Bắc làm ra những cuộc tổng tấn công, nhất là 2 năm 1968 và 1973 vào dịp Tết.

Vậy đến ngày nay các ông bà “giáo sư” tại các trường trung học mang câu tuyên bố vô ý thức của ông Võ Tòng Xuân ra làm đề tài luận văn cho học sinh với mục đích gì? Về mặt văn hóa thì nhà trường đang làm chuyện bôi xóa nền tảng phong tục truyền thống cao đẹp của dân tộc; dù rằng họ không trực tiếp, nhưng cứ như xúi bẩy cho tuổi trẻ làm để rồi đi đến quyết định của nhà nước?

ĐCSVN có chủ trương rõ rệt là mọi sinh hoạt trong xã hội cộng sản đều phải phục vụ mục tiêu chính trị, mà bộ phận thực hiện nhiều nhất là nhà nước. Thế nên người ta có chút tri thức và nhận xét thì có quyền nghĩ ngay rằng: Phải chăng đây là ý đồ của một thành phần nào đó trong bộ phận nhà nước đang muốn xóa bỏ ngày Tết Nguyên Đán để dân không còn tưởng niệm tới hằng ngàn nạn nhân vô tội bị mất mạng do cộng sản gây ra vào lúc mùa Tết đến!

Bút Sử
12/2022

English Version

In recent years, every time the Lunar New Year is near, in Vietnam (VN) the press has raised the sentence “We still have Tet, the country is still poor” for people to argue, especially as a topic for the public high school student. Who advocated this and for what purpose?

The tradition of the Lunar New Year has existed for a long time in all ages of the Vietnamese nation. This custom expresses a unique culture through many forms and contents.

Mr. Vo Tong Xuan, a former “professor” in high school, stated the above sentence. Given that his personal opinion also only represents a person’s right to freedom of speech. But under the communist regime, the right to free speech is absent, and if so, only for members of the Communist Party of Vietnam (CPV), whose statements must serve political ends. So, why do high schools bring this topic to the minds of young people? It seems that Mr. Xuan’s statement is very unconscious, which probably contains some intention.

If there is an intention, what is it? And if those who take advantage of that statement to carry out their intentions, who are they?

Regarding the communist war, between the nationalists and the communists, during the period when there were extremely bloody battles for the nation, the Battle of the Tet Offensive must be mentioned. The document shows that (10 Years After by Tim Page) the author believes that it was Ho Chi Minh who ordered a total attack on 44 provinces in the South, right on the days when Southern people celebrated Tet. The author also considers it as a gift for Ho to bring back to the underworld, because right in 1968 his health was very bad, and on September 2, 1969, the leader of the CPV passed away on the anniversary of his Party founding concept.

Speaking of the Paris Agreement, on January 27, 1973, the world was once again deceived by the VCP. The American anti-war and the North Vietnamese communists had tricked into making this agreement to put the communists in the South. A professor specializing in the study of the Vietnam War confirmed that it was an agreement between the government of the Republic of Vietnam and the United States that was deceived by the communists.

Just signed, the communists immediately attacked the southern provinces, when the role of the United States was limited by the commitments in the agreement. It is hard for people in the South to forget the day of Bringing Ong Tao to Heaven, December 23, 1973, AL, ie January 26, 1973, DL. With the shelling in places, people had to hide in tank bunkers, or panic to flee elsewhere… Many houses were shattered when people returned to visit their homes in the early days of the year when the ARVN army took over the country.

Columbian College – History News Network

The Paris “Peace” Accords Were a Deadly Deception – The Paris Peace Accords are a brutal Lie.

“The Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam,” signed January 27, 1973, never looked like it would live up to its name. Four decades later it stood exposed as a deliberate fraud.

Agreement on Ending the War and Restoring Peace in Vietnam,” signed on January 27, 1973, shows that it never lived up to its name. Forty years later, it was exposed. is a deliberate scam.

When meeting to conduct the Paris Agreement in the months of 1972, President Nguyen Van Thieu warned President Richard Nixon that the communists would seize the opportunity to seize the South because they could not believe that the communists had implemented the agreement. In contrast, Nixon subjectively believed that if the case of communist violations, the United States would have strong sanctions. In the end, President Nixon himself became passive when Congress made an anti-war decision to withdraw troops.

Without a credible threat of renewing the American bombing of North Vietnam, Hanoi would be sorely tempted to prepare to invade South Vietnam again. England without adequate American military and economic assistance, South Vietnam would lack the power to turn back yet another such invasion.

Congress proceeds to snatch defeat from the jaws of victory. Once our troops were out of Vietnam, Congress initiated a total retreat from our commitments to the South Vietnamese people. (No More Vietnams, Richard Nixon, page 165)

In short, when President Nixon published this book in 1985, he realized the truth about the war, and that it was the United States that had an important responsibility in deciding whether to win or lose, but Congress was taken over by elements of the Democratic Party, a party with a record of specializing in benefiting the communists, above all by “anti-war” features such as the Clintons, John Kerry, the Communist Party of the United States… President Nixon as emphasized in the book, it was an ideological war to dispel the wave of propaganda that the war was “against the French colonialists, against the American invasion,” from 1954-1975.

Every year at the end of the year, when Tet is about to be celebrated, many people in the general population, despite their advanced age, cannot forget the days of suffering when the communists in the North launched a general offensive, especially in 1968 and 1973 on Tet holiday.

So to this day, the “teachers” in high schools bring the ridiculous statement of Mr. Vo Tong Xuan as a thesis topic for students for what purpose? Culturally, the school is doing the job of erasing the foundation of the nation’s meaningful traditional customs; although they are not directly, as if inciting the youth to do it and then come to the state’s decision?

The Communist Party of Vietnam has a clear policy that all activities in communist society must serve political purposes, with the most performing part being the state. Therefore, people with little knowledge and comments have the right to think: Is this the intention of a certain part of the state who wants to abolish the Lunar New Year so that people no longer remember it? Thousands of innocent victims had been lost their lives by the communists in those coming Tet seasons!

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s