70 Năm Nhục Nhã

Chế độ cộng sản Liên Sô người dân phải mất hơn 70 năm để dẹp tan. Việt Nam  sau gần 20 năm càng lúc càng có thêm những tiếng nói đấu tranh, nhất là nhờ qua phương tiện internet. Từ 1945 đến nay đã tròn 70 năm kể từ  ngày Việt Minh cướp chính quyền và sau đó Hồ Chí Minh (HCM) dựng ra cái nhà nước độc tài tại miền Bắc. Miền Nam cũng đã bị sự toàn trị này hơn 40 năm. Nói tới những nỗi thống khổ của dân tộc Việt Nam là phải nói tới HCM. Bởi không có HCM thì có thể cho rằng người Việt ngày nay không thua kém quá xa những dân tộc văn minh trên thế giới.

Gần đây người ta bàn tán về việc tượng đài HCM được tạo dựng tại Sơn La với chi phí rất to. Không những nhà nước không quan tâm đến những lời bình luận, mà còn thực thi kế hoạch tượng đài HCM càng mạnh mẽ thêm. Bởi việc làm của Đảng có kết quả. Những chỉ trích, than phiền có chăng chỉ qua những mạng lưới thông tin gọi là lề trái mà thôi. Vậy đại đa số dân chúng vẫn nằm gọn trong khung tuyên truyền qua nhiều phương tiện mà nhà nước có quyền lèo lái.

Sự nhồi sọ tẩy não là một trong kế hoạch hàng đầu của Đảng. Nó cũng đã thành công vào giai đoạn cướp chính quyền vào 8/1945 và sau đó.

Hằng ngàn người gồm các thành phần đảng phái, tôn giáo đã bị Việt Minh sát hại, nhất là vào các năm 1946, 1947. Sau khi ký Hiệp Ước Sơ Bộ với phe cộng sản Pháp vào 6/3/1946, HCM và đại diện về mặt quân sự là Võ Nguyên Giáp đã cấu kết với Pháp để tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Người ta có khí thế chống Pháp hơn trong lúc này khi thấy đoàn quân Pháp ồ ạt kéo về Hà Nội và được HCM cùng Võ Nguyên Giáp ra tiếp đón trọng thể, khi trước đó 3/1945 Pháp đã bị Nhật đảo chánh đã ra đi. Người ta chống Pháp và đánh dấu hỏi về HCM và tập đoàn Việt Minh. Vì lòng yêu nước chống Pháp đã bị Hồ sát hại, trong đó phải kể ở miền Nam có ông Huỳnh Phú Sổ.

Sự bắt tay với Pháp cùng phe cộng sản/xã hội đã tới lúc phải tan rã bởi quốc hội trong chính phủ lâm thời đã lọt vào tay cánh hữu.

Tiếc rằng, Đảng Cộng Sản Pháp không chiếm được ưu thế trong nội các. Mùa thu năm 1946, những kẻ tán thành đường lối cứng rắn đối với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chiếm ưu thế trong các giới chính phủ Pháp. Chính vào lúc này vũ đài chính trị Pháp ngả về phái hữu. Trong cuộc bầu cử ngày 2 tháng 6, Đảng Cộng Sản và Đảng Xã Hội Pháp mất đa số trong quốc hội lập hiến và ủy ban hiến pháp…(Đồng Chí Hồ Chí Minh, E Cô-bê-lép, trang 323)

Thành phần tán thành đường lối cứng rắn  chống lại cộng sản dẫn đầu bởi Thống Đốc Đông Dương Georges Thierry d’Argenlieu, Georges Bidault, Charles de Gaulle…tức những thành phần theo đường lối tư bản. Giai đoạn này mặc dù đã chính thức xóa bỏ chế độ thực dân tại Việt Nam, xé Hòa Ước 1884, giao quyền cho Vua Bảo Đại và Vua đã tuyên bố độc lập, nhưng sự phức tạp của vấn đề thế giới sau thế chiến thứ 2 là làn sóng cộng sản nên thái độ Pháp tái chiếm đã ngấm ngầm.

Đã lấy lại thế thượng phong, phe bảo thủ càng cứng rắn hơn đối với lãnh tụ cộng sản HCM trong giai đoạn hơn 100 ngày (tháng2/6/1946 -18/9/1946) ông ta tại Pháp nhân Hội Nghị Fontainebleau để vận động thông qua Hiệp Ước Sơ Bộ.

The night before Ho was to return to Vietnam, Salan said to him – and Ho must have known it was true- “We are going to fight each other, and it will be very difficult.” Indeed, Ho had told Sainteny and Marius Moutet, “If we have to fight, we will fight…You will kill ten of us and we will kill one of you, but you will be the ones who grow tired.” (Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007, page 120)

Đêm trước khi Hồ trở về Việt Nam, Salan (tướng Pháp)nói với ông ta  – và Hồ phải biết rằng đó là sự thật – “Chúng ta sắp đánh nhau, và điều này rất là gay go.” Thật vậy, Hồ đã nói với Sainteny và Marius Moutet, “Nếu chúng ta phải đánh nhau, chúng ta sẽ đánh…Các ông giết 10 người của chúng tôi và chúng tôi giết một người của các ông, nhưng các ông sẽ là những người trở nên mệt mỏi.”

Rất rõ, HCM là nguyên do đã tạo ra cuộc chiến Đông Dương. Câu nói của Hồ với 2 người bạn thiên tả Sainteny và Marious Moutet cùng ngụ ý rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, phương châm của người cộng sản. Đó là dùng người Việt Nam làm phương tiện để đạt đến mục tiêu tối hậu của Hồ, đó là nhuộm đỏ cả Đông Dương theo chỉ thị của quốc tế cộng sản. Mười người Việt đổi lấy một người Pháp ông ta cũng quyết đánh tới cùng.

Ý tưởng này của HCM cũng là ý tưởng của ông ta trong lần trao đổi với Archimedes Patti, chỉ huy trưởng tình báo OSS của Hoa Kỳ:

He could assure them “and the world” that Vietnam from north to south would be reduced to ashes even if it meant the life of every man, woman, and child, and that his government’s policy would be one of “scorched earth to the end.” This statement from a man who was a master of understated diplomacy was, I knew, not an idle threat and I still remember it vividly. (Why Vietnam?, Archimedes L. A. Patti, 1980, page 4).

Ông ta thể hiện quả quyết với họ (người Pháp) “và thế giới” rằng Việt Nam từ bắc tới nam sẽ trở thành tro bụi ngay cả nó có nghĩa sự sống của mọi người đàn ông, đàn bà, và trẻ con, và rằng chính sách của chính phủ ông ta là một loại của “tiêu thổ đốt sạch tới cùng.”  Lời tuyên bố này từ một ông mà người này là sư tổ của thuật ngoại giao gian hùng, tôi biết, không phải là một đe dọa vu vơ và tôi vẫn còn nhớ những lời đó một cách sinh động.

Buổi gặp gỡ trên giữa HCM và Patti xảy ra tại Hà Nội ngay trước khi Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh 16/8/1945. Cần ghi nhận rằng lúc này là đang thi hành việc cướp chính phủ Trần Trọng Kim. Sự thắng lợi của phe đồng minh đối với phe fascist cũng là nỗi lo sợ của Hồ, bởi vì sau vụ này là đồng minh ra tay với phe cộng sản. HCM đoán biết chắc thế nào Pháp (thực dân cũ) cũng trở lại tái chiếm để dẹp làn sóng đỏ, mặc dù đã ra đi vào 3/1945, cách lúc này chỉ có 5 tháng thôi. Thế nên ngay lúc này HCM đã chuẩn bị chiến tranh với phe đồng minh nên mới có những lời tuyên bố vô cùng tàn độc đối với chính đồng bào của ông ta trước mặt Patti.

Sự việc cũng đã đến. Khi HCM ra mắt chính phủ tại Hà Nội 2/9/1945 thì trong Nam Pháp và Anh đã có những kế hoạch đánh với cộng sản Saigon. Sự Pháp nối gót chân Anh vào Saigon, thay vì dẹp tàn quân Nhật, nhưng thật ra là để đánh cộng sản. Ngày đi vào lịch sử 23/9/1945 là ngày có trận đánh lớn tại Saigon giữa Pháp và Việt Minh. Người Mỹ đầu tiên bị Việt Minh bắn chết tại Đông Dương liên quan tới cuộc chiến là ông Albert Peter Dewey, nhân viên của cơ quan tình báo Hoa Kỳ OSS. Có nhận xét rằng Việt Minh bắn lầm vì tưởng Dewey là người Pháp, nhưng thực tế thì quân Pháp trở lại (dù chưa chính thức vì theo chân Anh) phải có sự đồng ý của Hoa Kỳ. Nước Pháp kiệt quệ sau thời Đức chiếm đóng, nên bắt buộc Hoa Kỳ phải viện trợ, ngay cả đại sứ Pháp Sainteny về Hà Nội 22/8/1945 bằng phi cơ Hoa Kỳ.

Một khúc quanh lịch sử cho HCM khi nước Pháp vào đầu năm 1946 bị lọt vào tay Đảng Cộng Sản  và Đảng Xã Hội, nên cơ hội này mà hai bên hợp tác đưa đến việc tàn sát người quốc gia như trình bày ở phần đầu.

HCM đã lấy rất nhiều tên họ Tàu để qua mắt tình báo Pháp, Anh, Tưởng Giới Thạch…Sự gắn bó giữa 2 đảng cộng sản Việt và Trung Cộng kể từ sau vụ thắng Điện Biên Phủ đã đưa đến những thỏa thuận mà người dân không được quyền biết đến.

Lịch sử cuộc chiến tranh 1946-1954 tại miền Bắc và tiếp đến cộng sản xâm lăng miền Nam để rồi cưỡng chiếm vào 30/4/1975, tất cả đều bị xuyên tạc, bị tạo dựng theo ý đồ tuyên truyền của phe cộng sản. Mục đích của họ là làm cho thế hệ sanh sau chỉ biết nghe theo những gì họ viết ra nói ra. Một HCM phản quốc, gây ra cuộc chiến kể từ 1946 mà Linh Mục Phan Văn Lợi cho là vô nghĩa, bởi vì Việt Nam lúc đó đâu còn thực dân, và nếu Hồ không thừa lệnh cộng sản quốc tế bành trướng chủ nghĩa cộng sản thì Việt Nam độc lập không cần đổ máu. Vì HCM còn có ý đồ nhuộm đỏ Đông Dương và tiến tới nhuộm đỏ thế giới như chủ trương, cuộc chiến đó cần thiết xảy ra để phe tự do tiêu diệt phe độc tài cộng sản.

Hô hào chiến thắng chống Pháp Mỹ để rồi được gì? Đảng viên chóp bu thì giàu sang phú quý, con cái và tiền bạc thì gửi qua các quốc gia tư bản, người dân thì cứ mãi lam lũ và hằng ngày bị nhồi nhét thứ chủ nghĩa bị vứt vào thùng rác. Chính kẻ cầm quyền Đảng là Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố rằng “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? ” Như vậy đến 85 năm nữa Việt Nam vẫn chưa thấy cái gì gọi là “xã hội.” Và dĩ nhiên ông Trọng nói đúng. Mà chủ nghĩa xã hội hoàn thiện thì mới tiến lên chủ nghĩa cộng sản! Tóm lại là một thứ bầy hầy, lố lăng, lộn xộn! Một thí dụ điển hình không đầu đuôi mạch lạc của nhà nước cộng sản hiện nay là vụ bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh – chết thì không dám tuyên bố chết, nếu còn sống thì sao lại giấu đi?

70 năm miền Bắc và hơn 40 năm miền Nam bị độc tài toàn trị, xã hội đảo lộn nhất là về mặt văn hóa, và hơn bao giờ hết là nước Việt Nam đã và đang lọt vào sự chi phối cai trị của Trung Cộng, điển hình là một số biển đảo đã bị mất. Hằng năm chóp bu Đảng  cứ phải loay hoay bay qua các nước tự do mà họ đã từng tuyên bố tiêu diệt để cầu lụy về mặt kinh tế. Bộ mặt gian xảo của những thành phần trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng càng lúc càng rõ nét, nhưng tại sao người dân vẫn chưa làm gì được trước những vấn nạn đó? Còn gì đau hơn nỗi nhục làm nô lệ, nỗi nhục không làm chủ được đất nước của mình?

1llatdo-ruoctau-dong-hoa

Bút Sử
24/08/2015

Sources: Why Vietnam?, Archimedes Patti, 1980; Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007; Đồng Chí Hồ Chí Minh, E Cô-bê-lép, 1985.

Thêm tài liệu về việc mất nước vào tay Trung cộng:
Những tài liệu tối mật do Wilikeaks tiết lộ ra đều có tầm mức nghiêm trọng không lường được.

 (Chắc chúng ta đều biết là người sáng lập Wikileaks: Julian Assange, hiện đang bị truy nã vì đã tiết lộ tài liệu có thể làm nguy hại đến an ninh của Mỹ)
Tin này đã được phổ biến một cách mập mờ trên mạng từ lâu, bây giờ Wikileaks xác nhận thì có đến hơn 90% là đúng sự thật.
Đây quả là 1 tin buồn cho đất nước, dân tộc Việt Nam với 4 ngàn năm văn hiến, nay đã được đảng Cộng Sản bán sĩ cho Trung Cộng với cái giá không thể rẽ hơn: FREE …Nếu chúng ta duyệt lại những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây:
Giao Hoàng Sa Trường Sa cho TC Giao Tây Nguyên cho TC
Cắt thêm đất biên giới cho TC
Nhường thêm biển vùng vịnh Bắc Việt cho TC
Cho dân TC ra vào biên giới không cần giấy tờ nhập cảnh
Luật lệ VN không dám đụng đến dân TC đang sống ở VN
Cấm dân chúng không được tưởng niệm các tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến 1979 với TC.
In sách giáo khoa cấp tiểu học với đường lưỡi bò và hình cờ TC thay vì cờ VN.
Truyền hình nhà nước CSVN dùng cờ TC có thêm 1 ngôi sao nhỏ (tượng trưng cho xứ tự trị mới VN) …..
· ….
tất cả những điều này đều ăn khớp với tài liệu mật này.
Xin quý vị đọc và phổ biến cho mọi thân hữu.

DL

ĐÂY LÀ BẰNG CHỨNG BÁN NƯỚC CỦA ĐẢNG CSVN DO WIKILEAKS TIẾT LỘ.TIN NẦY ĐÃ ĐƯỢC ĐỌC NHIỀU LẦN, LẠY TRỜI VIỆC NẦY SẼ KHÔNG LÀ CHUYỆN THẬTNẾU CÓ MỘT NGÀY…THẾ-GIỚI NẦY KHÔNG CÒN VIỆT-NAM ???
Năm 2020 Việt Nam sẽ là một tỉnh của Trung Cộng?
Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, ông Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và ông Giang Trạch Dân Tổng BT và ông Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô.
Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt Nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bày tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc”.
Thôi rồi ! …. Thế là xong …

Chúng ta có quyền phỏng đoán và chuẩn bị tinh thần cho mọi người và cá nhân mình trước sự thật không mấy tốt đẹp, mà nó liên quan tới sự tồn tại của đảng CSVN trong vai trò lãnh đạo xã hội và nhà nước. Vì nếu khi ta đối chiếu với các tin tức liên quan đến việc phía Việt nam đã cho Trung quốc thuê nhiều chục ngàn hecta rừng đầu nguồn biên giới, lá cờ Trung quốc có 6 ngôi sao (thay vì cờ Trung quốc chỉ có 5 ngôi sao) xuất hiện tại một nhà hàng Trung quốc tại Vũng tàu, hay Dự án boxit Tây nguyên và gần đây nhất là tin Trung quốc tiến hành thu hồi hàng loạt cột mốc biên giới với Việt nam có từ thời Hiệp định Pháp – Thanh (1887) … Trong đàm phán biên giới, họ ép ta làm ta mất một nửa thác Bản Giốc, dân ta cũng không được đặt chân đến Ải Nam quan nữa, tất cả ta mất hàng trăm km2 đất. Họ xóa hiệp định phân định ranh giới vịnh Bắc Bộ giữa hai Chính phủ Pháp – Thanh (do lịch sử để lại) đòi chia lại, ăn hơn của ta một phần hải phận thì giả thiết trên là hoàn toàn có cơ sở xảy ra.

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s