Những Cái Cúi Đầu Nhục Nhã

Lãnh đạo Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng cùng phái đoàn cúi đầu trước di ảnh Giang Trạch Dân tại Trung quốc.

Lãnh đạo Nông Đức Mạnh cúi đầu trước Hồ Cẩm Đào tại Trung quốc

Có nhục nào hơn lúc chổng mông
Cúi đầu trước kẻ tội diệt vong
Xưa Hồ vì đảng vong quốc cộng
Níu áo Nga, hôn mõm Mao hồng
Luồn cúi hai bên cho danh vọng
Về gắn dân đen cổ đội tròng
Chủ nghĩa hung nô không sức sống
Hồ làm máu lửa cả non sông
Cả đám đàn em cùng mầm mống
Noi gương bán nước hại giống giòng
Răm rắp nghe theo đàn anh cộng
Hỏi rằng nước Việt độc lập không?
Miệng lưỡi hô hào từ sáo rỗng
Tiến lên chủ nghĩa một chữ không
Không có đô la thì chết đống
Tiền đô nuôi một lũ tin thông
Tuyên truyền dối gạt cho dân ngóng
Ngàn năm tới chủ nghĩa đại đồng
Nghe đi, đừng có làm phản động
Cái gọi ngu dân phải một lòng!

Thái Nguyễn
12/2022About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s