John Kerry và Hội Nghị về Chiến Tranh Việt Nam

000 kerry fullbright 1971

Buổi điều trần tại Thượng Viện 22/4/1971, Senator Fullbright chất vấn John Kerry. Hình internet

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong quá khứ đã từng được biết là nhân vật phản chiến  hàng đầu trong phong trào chống chiến tranh của những thập niên 60, 70…Và hôm nay với vai trò của một ông ngoại trưởng, ông nắm phần trách nhiệm đọc diễn văn (keynote) trong ngày Hội Nghị Thượng Đỉnh về Chiến Tranh Việt Nam –The Vietnam War Summit- tại LBJ Presidential Library với sự đồng hỗ trợ tổ chức của trường đại học The University of Texas at Austin. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày,  26-28/4/2016. Phần trình bày sau đây về quá trình hoạt động của John Kerry dẫn tới những việc làm ngày nay.

Phản chiến tại Hoa Kỳ là một trong vài lý do hàng đầu đưa đẩy tới việc rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam và sau đó dẫn tới ngày cộng quân cưỡng chiếm miền Nam. Ai không nghĩ rằng miền Nam bị lọt vào tay cộng sản là do nguồn gốc tại Washington DC. Nhiều tài liệu cũng cho thấy tiền bạc cho những vụ xuống đường, những công tác tình báo,v..v.. là do Liên Sô và phe cánh thiên tả cung cấp một cách tinh vi.

Sự nổi loạn của phong trào chống chính phủ nếu nhìn chi tiết hơn thì thấy một số đơn vị như sau: thành phần nổi tiếng như tài tử Hollywood Jane Fonda và Tom Heydon,  những sinh viên bị xách động, những người Mỹ đen trong khối Black Panther, những tổ chức như nhóm William Ayers chuyên đi đặt chất nổ những tòa nhà chính phủ,  những đảng viên cộng sản Hoa Kỳ, những tổ chức kinh tài cộng sản, những thành phần của tên cộng sản Nam Mỹ Che Guevara,  những nhà hoạt động thiên tả như Saul Alinsky đã ảnh hưởng tới  những người thích làm chính trị như Hillary Rodham Clinton và Bill Clinton, cộng sản Mỹ đen Frank Marshall Davis cũng là nhà báo bị FBI theo dõi phải trốn qua Hawaii …Và còn nhiều nữa!

Họ, không phải tất cả, huyễn mộng về  một xã hội thiên đường mà chủ nghĩa cộng sản vẽ ra, cộng vào miệng lưỡi cùng phần trình diễn của những đại kịch sĩ cộng sản.  Nhưng phải ghi nhận rằng đến giai đoạn Kerry làm vai trò lãnh đạo thì sự hỗn loạn xảy ra càng kinh khủng hơn.

Sau kết thúc chiến tranh 1975, một số phim ảnh có tính tài liệu và giáo dục về chiến tranh Việt Nam ra đời như Vietnam Television History, Điện Biên Phủ cuộc chiến 10 ngàn ngày ….Phim không thể hiện trung thực về nguyên nhân và hậu quả, cũng như nhiều sự thật không được trình bày. Với lương tâm con người khi thấy lịch sử bị xuyên tạc, nhóm Accuracy Media đã thực hiện cuốn Television Vietnam vào 1985 (two-part doccumentary)

Được biết sẽ có một bộ phim dài hơn 18 tiếng gồm 10 tập do Ken Burns thực hiện sẽ ra mắt vào 2017. Nhân vật Ken Burns cũng là một trong  những người có mặt (participant) buổi hội nghị này. Thành phần tham dự còn phải kể Cựu Ngoại TrưởngHenry Kissinger, nhà báo Dan Rather, photographer Nick Ut, Đại Sứ Việt Cộng Phạm Quang Vinh. Chắc chắn còn một số nhân vật nữa sẽ xuất hiện, họ cùng phe cánh phản chiến John Hà Nội – một tên mà nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ khác đã đặt cho ông ta.

Vì John Kerry có một quá khứ rõ rệt chỉ là một kẻ phản bội tổ quốc (betrayer) Hoa Kỳ, và người ta cũng chưa hề nghe thấy ông tỏ ra hối hận. Thế nên trong sự việc ngày hôm nay Kerry đứng ra với vai trò nồng cốt của 3 ngày hội nghị nói về Chiến Tranh Việt Nam thì những dấu hỏi cũng sẽ được đem ra. Tiếp theo là nội dung của bộ phim dài hơn 18 tiếng gồm những tài liệu, phỏng vấn có thật sự phản ảnh trung thực hay chỉ một chiều? Việc này còn chờ thời gian sẽ rõ hơn.

Nói về John Kerry thì có quá nhiều. Bài viết này chỉ muốn cô đọng một số sự  kiện để đưa ra bản chất của con người này. Một số cây viết người Mỹ cũng chỉ trích Tổng Thống Obama khi chọn John Kerry làm Ngoại Trưởng,  nhưng rồi kết luận là “nồi nào úp vung nấy!”  Ông Obama nói rằng đã chọn một ngoại trưởng rất xứng đáng (perfect choice). Vào tháng 5/2016 sắp tới Kerry  còn tháp tùng với tổng thống Obama đến  Việt Nam thăm viếng.

Brian Williams, NBC News, updated 3/16/2004 6:59:03 AM ET.

John Kerry was a leader of Vietnam Veterans Against the War and went to Washington for a week in April, 1971 to protest, lobby Congress, even to return hundreds of medals and service decorations — thrown into a heap on Capitol Hill.  Though the president was gradually withdrawing American ground troops, the veterans said that wasn’t enough.  They wanted the United States to pull out immediately.

 John Kerry là người lãnh đạo tổ chức Hội Cựu Chiến Binh Chống Chiến Tranh. Ông đã đến Washington ở một tuần lễ vào tháng 4, 1971, để biểu tình, vận động Quốc Hội, ngay cả ông đã trả lại và quăng hàng trăm mề đay và  huân chương phục vụ thành một đống tại Capitol Hill. Mặc dù tổng thống lúc đó đang cho rút dần quân đội đường bộ, những cựu chiến binh này nói là chưa đủ. Họ muốn Hoa Kỳ phải rút quân ngay.

Tài liệu và hình ảnh sau đây được trích ra từ  một trang web
http://www.wintersoldier.com/,  ghi rõ chi tiết hơn về những bước hoạt động của Kerry.

Enemy documents from 1971 show that Vietnamese communists guided the American antiwar movement via meetings between the communist delegations to the Paris Peace talks and American antiwar activists. John Kerry and the VVAW were working toward the exact goals set forth in the communist directives.

Tài liệu của phe địch từ 1971 cho thấy rằng cộng sản Việt Nam đã hướng dẫn phong trào người Mỹ phản chiến qua những buổi họp giữa những phái đoàn cộng sản xảy ra tại Pháp bàn về Hòa Bình và những người Mỹ hoạt động chống chiến tranh. John Kerry và VVAW (Vietnam Veterans Against the War – Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Chống Chiến Tranh) đã hoạt động hướng về những mục đích chính xác đó, đã được sắp đặt trong đường lối cộng sản.

Báo cộng sản Daily World cũng tường trình vào 16/6/1971, rằng John có trả lời  vào tháng 7/1971 sẽ bay về Nam Việt Nam để “báo cáo” lại những gì xảy ra tại Pháp và Hoa Kỳ cho quân nhân Mỹ nghe (để làm nãn lòng).

Trang web này cũng ghi tài liệu FBI  về nhân vật Al Hubbard trước đó thuộc ban lãnh đạo của khối Mỹ đen Black Panther (thiên tả). Hubbard cũng đã qua Pháp tham dự cuộc họp với cộng sản Việt Nam, và sự “điều đình” giữa 2 bên do ông sắp đặt. Hubbard là một trong 5 thành viên ban lãnh đạo của VVAW cùng với Kerry. Hubbard cho biết là chi phí các thứ để ông bay qua Pháp là do Đảng Cộng Sản Mỹ trả.

Những bước đi của Kerry đã được sắp xếp qua từng giai đoạn để cho thấy cả kế hoạch tinh vi.

Early April, 1969 — U.S. Naval Lieutenant John Kerry leaves Vietnam and is soon reassigned as a personal aide and flag lieutenant to Rear Admiral Walter F. Schlech, Jr. with the Military Sea Transportation Service based in Brooklyn, New York.

Vào đầu 4/1969 – Đại Úy John Kerry rời Việt Nam và liền sau đó xin tái bổ nhiệm một chức vụ về giao thông tại Brooklyn, New York.

 November, 1969 — In response to a public call from the Bertrand Russell foundation in New York, Jeremy Rifkin and Tod Ensign launch a new organization called Citizens Commissions of Inquiry (CCI) to publicize American war crimes in Indochina.

 Để đáp lại lời kêu gọi của nhóm Bertrand Russell tại New York, Jeremy Rifkin và Tod Ensign phóng ra một tổ chức mới gọi là Ủy Ban của Công Dân về Điều Tra để công bố tội ác chiên tranh của người Mỹ tại Đông Dương.

 (Giai đoạn này ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đang bị tù ở Hà Nội, ông nghe đài ra rả nói về phiên “tòa án nhân dân” xử chính phủ Mỹ do nhóm Bertrand Russell làm ra. Nguyễn Chí Thiện có bài thơ Gửi Bertrand Russell:  Ông là mt bc triết nhân; Nhưng v chính tr ông đn làm sao; Ông bênh Vit cng n ào; Nhưng ông hiu chúng tí nào cho cam; Mi ông ti Bc Vit Nam; Xem nô l đói phi làm ra sao; Mi ông ti các nhà lao; Xem bò ln được đ cao hơn người; Không ai kêu ni mt li; Mm dân Đng khóa đã mười my năm; Xem ri ông mi hn căm; Mun đem bn chúng ra băm ra vm; Tui ông ngót nghét mt trăm; Nhưng thua cu bé mười lăm đói gy; V môn “cng sn hc” này!)

December, 1969 — Kerry requests an early discharge from the Navy in order to run for a Massachusetts congressional seat on an antiwar platform.

12/1969 – Kerry xin được ra khỏi Hải Quân để ứng cử vào một ghế của quốc hội đặt nền tảng trên vấn đề chống chiến tranh.

May 7, 1970 — Kerry appears on The Dick Cavett Show for the first time, speaking in opposition to U.S. involvement in Vietnam.

 5/7/1970 – Kerry xuất hiện tại The Dick Cavett Show lần đầu tiên, nói chống lại sự nhúng tay vào Việt Nam của chính phủ Hoa Kỳ

Late May, 1970 — John and Julia Kerry travel to Paris on a private trip. Kerry meets with Madam Nguyen Thi Binh, the Foreign Minister of the Provisional Revolutionary Government of Vietnam (PRG) — the political wing of the Vietcong — and with representatives of Hanoi who were in Paris for the peace talks.

    

Cuộc họp tại Pháp với VC 1970 có John Kerry tham dự

Cuộc họp tại Pháp với VC 1970 có John Kerry tham dự

   Cuối 5/1970 – John và Julia Kerry (vợ của John) bay qua Paris trên một chuyến đi mật. Kerry gặp bà Nguyễn Thị Bình, Ngoại Trưởng của Mặt Trận Miền Nam – một cánh tay của Vietcong- và  những đại diện của Hà Nội tại Paris nói về hòa bình.

Phái đoàn miền Bắc có Lê Đức Thọ

Trên là một số  công tác đã đạt để làm cơ sở cho ngày ra điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ.

22/4/1971, buổi điều trần tại phòng họp Thượng Viện.

Tài liệu từ  https://americanpatriotsagainstkerry.wordpress.com/john-kerry-meeting-north-vietnamese-in-paris/

000 april 22 1971 New Senate Office Building, Senator J. W. Fulbright Chairman presiding.       Kerry was asked by committee chairman Senator J. William Fulbright how he proposed to end the war, the former Navy lieutenant said it should be ended immediately and mentioned his involvement in peace talks in Paris.

Khi Kerry bị hỏi bởi trưởng ủy ban, Thượng Nghị Sĩ J. William Fullbright, làm thế nào để đề nghị chấm dứt chiến tranh, cựu đại úy của quân đội Hải Quân nói chiến tranh phải chấm dứt ngay và ông ta nhắc tới vụ liên hệ dính líu với nhóm bàn về hòa bình tại Paris.

“I have been to Paris,” Kerry said. “I have talked with both delegations at the peace talks, that is to say the Democratic Republic of Vietnam and the Provisional Revolutionary Government and of all eight of Madam Binh’s points . . . .”

“Tôi đã có mặt tại Paris,” Kerry nói. “Tôi đã nói chuyện với 2 phái đoàn tại bàn họp về hòa bình, đó là Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời, và tất cả 8 điểm của bà Bình…”

Tài liệu từ  http://www.wintersoldier.com/staticpages/index.php?page=puppets

John Kerry and the VVAW: Hanoi’s American Puppets? – John Kerry và VVAW: Những Con Bù Nhìn Mỹ của Hà Nội

Retired General George S. Patton III said that Kerry’s actions gave “aid and comfort to the enemy.” Mr. Kerry’s picture from those Paris meetings is on display to this day at the Communist Museum in Saigon, Viet Nam.

Tướng về hưu George S. Patton III nói rằng những hành động của Kerry đã cho “sự giúp đỡ và thoải mái đến với kẻ thù.” Hình của Kerry chụp từ những buổi họp hành tại Paris vẫn còn được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Cộng Sản tại Saigon, Việt Nam.

TNS John Kerry được TBT Đỗ Mười đón tiếp ân cần 7/1993 tại Saigon

TNS John Kerry được TBT Đỗ Mười đón tiếp ân cần 7/1993 tại Saigon. Hình này được trân trọng trưng bày tại VBT tại Saigon.

Nói rằng buổi họp về  Chiến Tranh Việt Nam lần này  là để vinh danh quân lực Hoa Kỳ, nhưng từ trước tới nay với vai trò là một quân nhân thì John Kerry phỉ báng tinh thần chiến đấu nói chung của đồng đội, gọi họ là “những kẻ đi giết trẻ em”, rồi qua vai trò Thượng Nghị Sĩ, và nay là Ngoại Trưởng ông đã làm gì để chứng tỏ sự tri ân đối với 58 ngàn quân  nhân đã ngã xuống vì tự do cho người khác?

Riêng về thành tích lẫy lừng đã giúp cho cộng sản Việt Nam thì nhiều lắm. Khi nắm quyền luật pháp tại Thượng Viện, Kerry đã ngâm tôm HR 2833 dự  luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, trong khi Hạ Viện đã thông qua 410/1. Hiệp ước thương mãi song phương BTA thì ông cho qua, tuy 2 dự luật cùng ra năm 2001.

Jacob Rees-Mogg là một nghị viên của quốc hội Anh, vào 2/2016, ông đã lên tiếng nhắc lại tội của John Kerry trong quá khứ đối với nước Anh.  Vào những năm của 80, Joe Doherty thuộc khối IRA đã khủng bố giết người và hại chính phủ Anh rồi trốn qua Mỹ. Khi Anh cần trục xuất Doherty thì Kerry ngăn chặn, bảo vệ tên khủng bố này. Nay dù Kerry có nói gì chính phủ Anh cũng không nên tin hắn.

Belfast Telegraph, Saturday 23 April 2016:
United States secretary of state John Kerry was a “terrorist sympathizer” who blocked the deportation of IRA activists and so should not be trusted when calling for Britain to remain in the EU, an MP has said.

Tiến sĩ Jerome Corsi đã trình bày nhiều vấn đề về John Kerry trong cuốn “Unfit for Command” khi Kerry ứng cử  tổng thống vào 2004. Ông ta có một chuỗi hành động phản bội chính phủ Hoa Kỳ, nhục mạ quân đội Hoa Kỳ, làm theo chỉ dẫn của cộng sản…Hành động của ông làm di hại quá lớn nói chung, và nói riêng cho người Việt Nam tự do. Ảnh hưởng như thế nào, tốt xấu ra sao sau vụ hội nghị về Chiến Tranh Việt Nam tại Texas và sau đó là bộ phim The Vietnam War vào 2017?

Ông Ronald Reagan trước khi là tổng thống Hoa Kỳ đã làm thống đốc 2 nhiệm kỳ tại California, 1967 và 1971. Phong trào phản chiến bùng dậy nhiều nơi làm bất an xã hội, người người hoang mang. Trong một lần hội họp, ông Reagan đã tuyên bố:

…Ending a conflict is not so simple, not just calling it off and coming home. Because the price for that kind of peace could be a thousand years of darkness for generation’s Viet Nam borned.” RONALD REAGAN – …Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau.

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam của tổng thống Obama sắp tới, chắc chắn nhiều người dân mong rằng ông sẽ có dịp nhận ra hậu quả của loại “hòa bình” đang có tại Việt Nam. Nhưng rất khó mà nhà nước cộng sản cho ông gặp những nhà đấu tranh dân chủ trong nước để họ nói cho ông nghe cái tăm tối đang bao trùm họ và sẽ tiếp tục cho các thế hệ chưa sinh ra đời nếu chế độ độc tài toàn trị này còn tồn tại. Tổng thống đã gặp và ngồi cùng với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cách nay không lâu tại Washington, mong ông chưa quên những gì mà Điếu Cày đã trình bày – người Việt đang cần tự do báo chí, tự do thông tin, tự do phát biểu.

Bút Sử
23/4/2016

The Washington Post   April 26 at 12:02 PM:

“Are you kidding, you invited John Kerry???? Might as well bring on Hanoi Jane as well!!!!” one man wrote after the Vietnam Veterans Memorial Fund posted a notice about the summit on its Facebook page.

“No one cares about Kerry, why invite him?” wrote another. “That alone is a reason to stay away from the Summit.”

“The feelings related to almost everything connected to Vietnam are still very raw,” said Jim Knotts, president of the Vietnam Veterans Memorial Fund. “There are some people who feel as strongly against war today as they did in the late ’60’s and early ’70s. There are some who feel just as strongly they never want to be in a room with people who protested against the war.”

Kerry is not the only participant under criticism. Some students at the University of Texas are calling for pickets to protest Henry Kissinger, who was secretary of state during a particularly bloody stretch in the long war. The event also will include political activist Tom Hayden, who is famous for going to Hanoi with his then-wife, actress Jane Fonda, in 1972 to commiserate with peasants whose dikes had been bombed.

Knotts said some veterans remain angry with Kerry because of their experiences when they came home from the war.

“It stems from fact that many of the Vietnam vets when they came home were told to hide the fact they were vets,” he said. “It was to save themselves grief, mistreatment, negative attitudes, not getting hired in jobs, a general community stigma related to the war. They feel that they should have been honored for their service to country regardless of people’s feelings about the war.

“So now they are unfettered. They feel they will not be kept from expressing opinions the way they were when they first came home.”

 

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s