Audio and Video Nhac Dau Tranh

Chiến Ca

Xuống Đường
http://www.youtube.com/watch?v=IvA8uDJHYlA

 Tôi Đã Gặp Em
http://www.youtube.com/watch?v=KaR9CACUJUY

Dậy Mà Đi

HCM Chết Sình

Coi Chừng Cái Lũ Công An

Coi Chừng Cái Lũ Công An

Thiệt Là Bất Nhân

Và Ta Vẫn Yêu Nhau

Bài Hát Chống Xâm Lăng

Quyết Không Nô Lệ Tàu

Hẹn Nhau Ngày Chủ Nhật

Yêu Nhau Tặng Cái Bông Lài

Saigon Biểu Tình Ngồi

Ước Hẹn Hoàng Sa

Biển Đông Dâng Sóng Tự Do

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s