Tag Archives: loseby

Tại Sao Có Tin Nguyễn Ái Quốc Chết 1932?

Tin Nguyễn Ái Quốc (NAQ) chết vào 1932 tại nhà thương thuộc nhà tù Anh ở Hongkong là có thật trên các trang báo thời đó. Những năm sau đó được chính thức đính chánh đó là tin giả qua … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment