Hồ Chí Minh bị Hạ Bệ tại Pháp- Ho Chi Minh was deposed in France

Cuộc chiến tranh Đông Dương lần đầu tiên (1946-1954) xảy ra bắt nguồn từ tham vọng của Hồ Chí Minh(HCM) muốn làm lãnh tụ Đảng Cộng Sản Đông Dương. Đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ mà phe Pháp-Anh-Mỹ đã đồng lòng trên nguyên tắc là Pháp phải tái chiếm Đông Dương để dẹp làn sóng đỏ do Hồ gây ra. Nhưng trước khi có cuộc chiến thực sự thì HCM đã làm gì khi ở bên Pháp 4 tháng (6/1946-9/1946)? Chứng  minh bằng hình ảnh sau đây để vạch trần sự  tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong nhiều chục năm qua.

This image has an empty alt attribute; its file name is img_0816.jpg

In early June 1946, the French representative Jean Sainteny escorted Ho Chi Minh from Biarritz to attend the peace conference at Fontainebleau. Here Ho and Sainteny await the arrival of their plane at the airport in Paris. Sainteny, in his memoirs, noted that Ho Chi Minh appeared exceptionally nervous on the occasion. (Ho Chi Minh, William Duiker, page 426).

Jean Sainteny và HCM chụp chung tại phi trường khi đang chờ chuyến bay đến Paris, với nét mặt lo sợ khủng khiếp của Hồ (theo lời thuật của Sainteny mà William Duiker ghi lại trong sách của ông ). Hình trên là trong sách của Sainteny, cũng với gương mặt hãi hùng của Hồ sau khi gặp Thủ Tướng Bidault, một đối thủ lợi hại của ông ta.

IMG_8129
Hồ Chí Minh ký tên vào sổ lưu niệm tại Tòa Thị Chính Paris,  ngày 4/7/1946. Ho Chi Minh signs the great book during an official visit to City Hall in Paris (Vietnam A Complete Photographic History, page 10)

Tác giả của quyển sách có rất nhiều hình ảnh này là Michael Maclear và Hal Buell, xuất bản 2003. Bộ phận tuyên truyền trong nước đã bóp méo sự thật về hình trên để che giấu tội của ông Hồ. Báo Đảng ghi là HCM ký tên cùng Marius Moutet Tạm  Ước 14/9/1946 (Modus Vivendi). Thực ra thì Tạm Ước 14/9 đó HCM đến gõ cửa nhà ông Moutet vào quá nửa đêm. HCM ép Moutet ký ngay trên giường ngủ trong bộ bajama của Moutet, trước khi Hồ rời Paris về Việt Nam, còn hình trên thì chụp vào ban ngày có đông người dự tại Tòa Thị Chính.

Hành động mờ ám này đủ cho thấy tạm ước kia không có giá trị gì cả, và ông Moutet cũng biết điều đó.  HCM dùng nó để lừa các đồng chí của ông ta và cũng để có thời giờ thu xếp “chướng ngại”, chuẩn bị chiến tranh với Pháp. Trước đó vài ngày chính tướng Salan, đại diện cho chính phủ Bidault, đã nói với HCM là Pháp sẽ làm chiến tranh với ông ta, lý do HCM đang bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương. Sự sắp xếp này của phe Pháp-Anh-Hoa Kỳ đã có ngay sau khi kết thúc thế chiến thứ hai, qua cuộc họp tại Potsdam vào 7/1945. Đến 12/1946 mới chính thức tái chiếm và tuyên chiến với phe Hồ.

Chính phủ Pháp đã cân nhắc trước khi có quyết định tối hậu này: Tướng Jean Fonde, được lệnh của chính phủ, khuyên Võ Nguyên Giáp nên suy nghĩ kỹ lại có nên chiến tranh với Pháp hay không. Giáp trả lời ngay là giết triệu người Việt cũng không quan trọng, vì tất cả phục vụ cho mục tiêu chính trị. (documentary film)

IMG_8130
Hồ Chí Minh phát biểu tại Tòa Thị Chính, ngày 4/7/1946-  Ho Chi Minh speaks as president of the new communist-dominated independence movement, popular known as Viet Minh, before beginning an eight-year fight with the French (Vietnam A Complete Photographic History, page 11)

IMG_8128
Hồ Chí Minh tại Paris cùng phái đoàn dẫn đầu bởi ông Marius Moutet, Bộ Trưởng Ngoại Giao, thuộc phe thiên tả – July 1946, Ho Chi Minh, center, leaves the French Foreign Ministry during his visit to Paris. At right is Marius Moutet, French minister of colonies (Vietnam A Complete Photographic History, page 10).

Hình trên là vào tháng 7, nghĩa là sau ngày bầu cử quốc hội 2/6/1946. Phe cộng sản đã mất  ghế trong lần bầu cử này, phe Phong Trào Cộng Hòa (The Popular Republican Movement) do ông Georges Bidault lãnh đạo đã nắm đa số. Do vậy mà vai trò Bộ Trưởng Ngoại Giao/Thuộc Địa của ông Moutet cũng không thể kéo dài trong chính phủ mới của Bidault.

Tuyên truyền của Đảng cho là HCM được chính phủ Pháp tiếp đón long trọng khi qua Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau, nhưng thực ra thì chỉ có phái đoàn ông Moutet thôi.

.download (1)
Hồ Chí Minh và Jean Sainteny sau khi họ gặp ông Georges Bidault vào 7/1946 – Ho Chi Minh and Jean Sainteny after meeting with Georges Bidault in July, 1946 (Ho Chi Minh and His Vietnam, page 66).

This image has an empty alt attribute; its file name is aaf68-hcm2blaunched2bthe2bwar2bsainteny.jpg

From a secret command post, Ho Chi Minh launched a war of harassment. Behind Ho is a photograph of Nikolai Lenin and Josef Stalin, his mentors. (Ho Chi Minh and his Vietnam, Jean Sainteny, page 66)

Từ một cơ quan chỉ huy bí mật, Hồ Chí Minh đã phóng ra một cuộc chiến tranh tàn khốc. Phía sau Hồ là một bức ảnh của Nikolai Lenin và Josef Stalin, những người cố vấn của ông

hcm-tai-phap-14-7-46
Hồ Chí Minh dự Ngày Lễ Độc Lập 14/7/1946 của Pháp. Thủ Tướng Bidault ra lệnh dời ghế Hồ ra hàng sau, không được đứng  ngang hàng với các lãnh đạo khác. – On July 14, 1946, at the ceremony in Paris, Ho Chi Minh was removed to  the third row by Minister Bidault because of his communist activities (Getty Images)

Lúc này, chính phủ Bidault chưa chính thức tuyên chiến với HCM, nhưng sự hạ bệ này là một cách gián tiếp để báo cho Hồ biết chuyện gì gì sắp xảy ra nếu Hồ còn tiếp tục làm tay sai cho đàn anh Nga Tàu. Đến giữa tháng 9/1946 thì tướng Salan đã báo cho Hồ (như ghi phần trên). HCM nói với hai người bạn thiên tả -Sainteny và Moutet- là chấp nhận có chiến tranh dù có 10 người Việt Minh chết đổi lấy 1 người lính Pháp chết, cũng đánh tới cùng.

HCM được chính phủ Bidault giúp cho về Việt Nam bằng máy bay, nhưng ông ta từ chối mà chọn đi đường tàu dù mất cả tháng. Theo sử gia người Anh, Peter Neville, cho rằng có những nhận xét là HCM vì sợ bị đối thủ ám sát nếu chọn đường về bằng máy bay. Hồ sợ giống như trường hợp của hoàng tử Vĩnh San (vua Duy Tân) bị phe cộng sản sát hại bằng chuyến máy bay bị rớt trước đó không bao lâu, 26/12/1945, tại trung Phi Châu, vừa sau khi có những thỏa thuận với Charles de Gaulle là bằng lòng về Việt Nam chấp chánh.

Sự hạ bệ HCM một cách rõ rệt trước đám đông cũng là thông điệp với thế giới rằng nước Pháp sẽ tái chiếm để đánh tên tay sai của quốc tế cộng sản và tập đoàn, một mối đe dọa của thế giới tự do và của nước Pháp nói riêng.

Bút Sử
July 14, 2019

Sources: Vietnam A Complete Photographic History, Michael Maclear and Hal Buell, 2003; Ho Chi Minh and His Vietnam, Jean Sainteny, 1972; Britain in Vietnam: Prelude to Disaster, Peter Neville, 2008; Ho Chi Minh A Life, William Duiker, 2000.

The first Indochina war (1946-1954) occurred because of Ho Chi Minh’s ambition to become the leader of the Indochinese Communist Party. It was an ideological war in which the French-British-American faction agreed on the principle that France must retake Indochina to quell the red wave caused by Hồ. But before the real war, what did Ho Chi Minh do when he was in France for 4 months (6/1946-9/1946)? Illustrate with the following pictures to expose the false propaganda of the Communist Party of Vietnam over the past decades.

early June 1946, the French representative Jean Sainteny escorted Ho Chi Minh from Biarritz to attend the peace conference at Fontainebleau. Here Ho and Sainteny await the arrival of their plane at the airport in Paris. Sainteny, in his memoirs, noted that Ho Chi Minh appeared exceptionally nervous on the occasion.
Ho was extremely worried because he knew that the French Communist Party election would lose his seat in the National Assembly, so the preliminary treaty would be nullified.

July 4, 1946. Ho Chi Minh signs the great book during an official visit to City Hall in Paris.

July 1946, Ho Chi Minh, center, leaves the French Foreign Ministry during his visit to Paris. At right is Marius Moutet, French minister of colonies.

Communist propaganda claims that Ho Chi Minh when in France was treated kindly by the French government, but in reality he only met factions of the socialist and communist parties, who were losing power in the National Assembly through the June 2, 1946 election.

Ho Chi Minh and Jean Sainteny after meeting with Georges Bidault in July, 1946. In this picture, one can also see Ho’s face looking very scared.

From a secret command post, Ho Chi Minh launched a war of harassment. Behind Ho is a photograph of Nikolai Lenin and Josef Stalin, his mentors.

Sainteny, after Ho Chi Minh’s death, wrote a memoir about Ho’s crimes, it was Ho who created the brutal war that killed millions of people.

On July 14, 1946, at the ceremony in Paris, Ho Chi Minh had been removed to the back row by Minister Bidault because of his communist activities.

Sources: Vietnam A Complete Photographic History, Michael Maclear and Hal Buell, 2003; Ho Chi Minh and His Vietnam, Jean Sainteny, 1972; Britain in Vietnam: Prelude to Disaster, Peter Neville, 2008; Ho Chi Minh A Life, William Duiker, 2000.

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s