Tại Sao HCM dùng Tuyên Ngôn Độc Lập của HK trong ngày 2/9/45?

Nhiều người đã từng bàn tán về việc lý do gì ông Hồ Chí Minh đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập” trong ngày 2/9/1945 tại Ba Đình, Hà Nội, lại mượn nguyên văn trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ? Mở đầu Hồ Chí Minh đọc: “Hỡi đồng bào cả nướcTất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Câu tiếng Anh là : “All men are created equal. They are endowed by their Creator with certain inalienable rights; among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness.”

Có người cho rằng ông Hồ, mặc dù là lãnh tụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhưng không đủ khả năng tự viết ra những lời lẽ riêng có ý nghĩa để đọc trong ngày quan trọng này. Điều này suy ra cũng có lý. Trong hằng ngàn các bài viết Hồ Chí Minh dùng nhiều bút danh khác nhau đăng trên các báo Đảng cũng chỉ là những lời kêu gọi nung đúc tinh thần cán bộ và dân chúng, những câu chuyện “anh hùng” từ trí tưởng tượng, những bài viết chửi Mỹ, ca tụng lãnh tụ Lenin, Mao…Nói riêng về tư tưởng thì Hồ Chí Minh không có gì cả. Những quyển sách với bút danh Trần Dân Tiên, T. Lan….,Hồ Chí Minh cũng chỉ viết theo lọai chuyện kể: tài lãnh đạo, dạy mưu kế, tài lèo lái của “Bác Hồ,”  ông Hồ như một vĩ nhân có một không hai…

 Ông William Duiker, tác giả “Ho Chi Minh – A Life” mà có người cho rằng quyển sách này ca tụng Hồ như một người “quốc gia,” không hẳn  hòan tòan cộng sản. Duiker cũng nhận xét rằng ông Hồ không có gì để lại cho đời như là một “tư tưởng.” Trang 5: “Nor did he write frequently about his ideas or inner motivations….For that reason, Ho has often been dismissed by scholars – and sometimes by his own contemporaries – as a mere practitioner, rather than as a revolutionary theoretician. The distinction never seemed to bother him. To an interviewer who once asked why he had never written an ideological treatise, he playfully replied that ideology was something he would leave to Mao Zedong.”  Đọan văn trên được dịch là ” Ông ta không thường viết về những tư tưởng hoặc là những  tác động nội tại của ông…Vì lý do này, ông Hồ không được chú ý bởi những học giả uyên bác – và có khi những người bạn đồng hành của ông ta cũng nghĩ vậy. Một người phóng viên đã có lần hỏi tại sao ông chưa bao giờ viết một bài luận có tính tư tưởng, ông trả lời một cách giởn cợt là tư tưởng là thứ mà ông ta dành cho ông Mao Trạch Đông lo.” 

Những lời trong “Tuyên Ngôn Độc Lập” cần phải có tư tưởng không? Tư tưởng cao không có thì ông Hồ chắc cũng có đủ khả năng viết lên những suy nghĩ phù hơp với hiện tình đất nước trong giai đọan đó mà. Ông lại “copy” nguyên văn một vài câu căn bản của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ năm 1776 và  Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Pháp năm 1791. Tại sao Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) lúc này là một thủ lãnh Đảng Cộng Sản Đông Dương và Việt Nam, nghĩa là kẻ thù của chế độ tự do, lại dùng ngay lời trong Tuyên Ngôn của nước thù địch? Để trả lời câu hỏi trên, thử phân tách và nhận xét một cách chi tiết liên quan tới giai đọan Việt Minh cướp chính quyền:

1. Nhật đảo chánh Pháp ngày 9 tháng 3, 1945. Pháp ra đi. Vua Bảo Đại tuyên bố độc lập, xé hòa ước 1884 với Pháp, gia nhập khối Đại Đông Á. Ông Trần Trọng Kim thành lập chính phủ  ngày 17 tháng 4, 1945, gồm đầy đủ thành phần: Thủ Tướng, Ngọai Giao, Nội Vụ, Tư Pháp, Giáo Dục và Mỹ Nghệ, Tài Chánh, Thanh Niên, Công Chánh, Y Tế, Kinh Tế, Tiếp Tế….Tuy nhiên, trong lúc chính phủ còn mới đang cần sự trợ giúp của Nhật, mà Nhật lại sắp thua trận. Nhật phải đầu hàng Đồng Minh, ngày 15 tháng 8, 1945,  sau hai trái bom nguyên tử tại Nagasaki và Hiroshima. Đây là cơ hội cho Việt Minh nổi dậy và cướp chính quyền ngày 17 tháng 8, 1945. Sau đó 2 ngày, tức 19 tháng 8, 1945, Việt Minh tổ chức một buổi tập họp quy mô hơn để chính thức tuyên bố cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim. Ngày 2 tháng 9, tại Ba Đình, Hà Nội, Hồ Chí Minh công khai thành lập chính phủ lâm thời và đọc tuyên ngôn.

2. Kết thúc thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ được coi như quốc gia sáng giá. Pháp, Anh, Nga, Tàu bị kiệt quệ về nhiều mặt… Trong lúc Hồ Chí Minh là chủ tịch của chính phủ “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” mà trên thực tế chưa có quốc gia nào công nhận.  Không còn ai ngòai Hoa Kỳ mà Hồ muốn nhắm vào. Hồ Chí Minh là một người cộng sản đã có thành tích họat động trên 30 năm với tập đòan cộng sản Nga Tàu. Vi` quá muốn Hoa Kỳ công nhận, nên Hồ Chí Minh đã có nhiều thủ thuật trước ngày 2 tháng 9: nhờ thiếu tá tình báo OSS Archimedes Patti vận động với chính phủ Hoa Kỳ, làm những cuộc biểu dương đón tiếp vinh danh phái đòan OSS…Và thủ thuật cuối cùng là dùng ngay lời trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Nhưng rồi, cuối cùng thì Hoa Kỳ đã không công nhận Hồ Chí Minh.

3. Không ngừng ngay tại đó sau khi bị Hoa Kỳ bỏ rơi, Hồ Chí Minh tiếp tục vận động, viết thư gửi lãnh đạo Hoa Kỳ. Đã có 8 lá thư từ 1945 đến 2/1946 ông Hồ gửi cho Tổng Thống Truman. Trong những lá thư, nhất là những lá thư đầu ông Hồ đề cập tới nạn đói nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ, nhưng ông Truman đã bỏ qua không hề quan tâm. Lý do tại sao? Tổng thống Truman đã thừa biết Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, một đảng viên cao cấp của Đảng Quốc Tế Cộng Sản, mặc dù ông Hồ giấu kín quá trình họat động cộng sản, chưa bao giờ Hồ tiết lộ vấn đề này cho những người Mỹ biết, ngay cả trong giai đọan làm tình báo cho OSS với bí danh Lucius. Vai trò của ông Hồ trong OSS chỉ quá khiêm nhường nên khi biết Hồ Chí Minh là đảng viên cộng sản, Mỹ vẫn cứ dùng hay đúng hơn là dùng trong giai đọan đang đối đầu với Nhật (Đảng và ông Hồ lại hay huyênh hoang Đảng có công chống Nhật mới là điều nghịch ngỡm). Có quan niệm cho rằng Hồ Chí Minh quay đầu sang tìm sự hỗ trợ của phe cộng sản và trở thành một cán bộ cộng sản cao cấp vì Hoa Kỳ bỏ rơi. Đây là nhận xét vô cùng sai lầm, hay đã bỏ qua giai đọan của cuộc đời người quốc tế cộng sản họat động không ngừng nghỉ trong khoảng 30 năm trước.  

Tóm lại, chủ trương của cộng sản là dùng phương tiện để đạt được mục đích, dù cho phương tiện ấy xem ra có nghịch lý với chủ trương. Dùng Hoa Kỳ để thực hiện một số kế họach trong giai đọan vừa cướp chính quyền, nhưng Hồ Chí Minh đã không đạt được dụng ý. Như bản chất của người cộng sản, cả đời của chế độ cộng sản là sống trong mâu thuẫn: nói và làm đối nghịch nhau, mọi giải quyết bằng vũ lực, luật lệ viết ra đó chỉ là để màu mè cho có vẻ văn minh. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng…có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” được thực hiện chính xác tại đất nước Hoa Kỳ, nơi khai sinh ra Bản Tuyên Ngôn, và đây mới chính là vương đạo. Kẻ bá đạo, ngày trước là Hồ Chí Minh đã không ngượng ngập “đạo văn” từ Bản Tuyên Ngôn Hoa Kỳ, nay Đảng và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam không biết xấu hổ khi lập lại lời trên, và trên thực tế thì mọi nhân quyền tại Việt Nam bị cướp đọat, lãnh đạo Đảng thì vươn tay ra Hoa Kỳ và các nước tự do để cầu viện và làm giàu cho chính bản thân những đảng viên.

Bút Sử

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s