Tội Ác của Cộng Sản Việt Nam

Bút Sử

Trích ra từ quyển “ Inside The VC and The NVA” ( Bên Trong của Việt Cộng và Quân Đội Cộng Sản Miền Bắc) của hai tác giả Michael Lee Lanning và Dan Cragg về tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với dân tộc và đất nước.

Khủng bố, dù thừa nhận hay không, được thực thi bởi VC / NVA ( Việt Cộng/Quân Đội Cộng Sản Miền Bắc) nhằm vào ba mục tiêu quan trọng:

Đe dọa người dân: VC / NVA ám sát, bắt cóc, đe dọa và quấy rối dân chúng miền Nam Việt Nam để buộc họ hợp tác, để có được người lao động và khuân vác, thu thuế, thực phẩm và các vật tư khác, và để ngăn chặn cư dân địa phương cung cấp thông tin tình báo cho lực lượng Đồng minh.

Loại bỏ kẻ thù: Các cá nhân, đặc biệt là các quan chức miền Nam Việt Nam (như trưởng ấp và làng), Cảnh sát Quốc gia, giáo viên trường học và các công dân khác bất chấp các mối đe dọa của VC/NVA, đã bị vào sổ để hành quyết. Nếu cá nhân đó không được lòng dân chúng địa phương thì càng tốt vì các đội ám sát có thể nhận được công lao vì đã loại bỏ một “kẻ thù” của người dân.

Tuyên truyền: Khủng bố ở nông thôn và thành thị là dấu hiệu cho thấy sức mạnh và sự hiện diện của VC/NVA đối với người miền Nam Việt Nam. Người cộng sản cho rằng các cuộc tấn công đã nâng cao tinh thần của những người lính Mặt Trận cũng như mang lại sự công khai cho “chính nghĩa” của họ.

Nhiều chính khách và báo giới cũng nhận xét rằng chính vì chủ trương bạo lực và lừa dối bằng mọi giá mà người cộng sản đã thắng trận chiến, trong khi người Miền Nam thì còn luôn giữ nhân bản, và tin vào lời hứa hẹn suông của phe cộng sản trong những hiệp định họ đã ký kết.

Phim tài liệu “Night of the Dragon”

Phim diễn đạt bởi tài tử danh tiếng Charlton Heston rằng những nạn nhân bị sát hại do sự chọn lựa và quyết định của ban bộ người cộng sản, chứ không phải do tai nạn tình cờ. Sự chết chóc do người cộng sản làm ra đã ám ảnh từng mỗi làng mạc, người người lo sợ không biết ngày nào tới phiên họ bị vào sổ bìa đen. Việt cộng thường vào nhà dân vào ban đêm để gom góp tiền của mà người ta gọi lóng là “đóng thuế”, nhất là những cơ sở buôn bán muốn tồn tại thì phải đưa tiền cho họ đều đều.

Anh này bị giết bời vì anh không theo Việt cộng

Việt cộng giết ông trưởng ấp được dân bầu chọn

Việt cộng giết hai mẹ con vì có người chồng là thầy giáo

Việt cộng giết người phụ nữ này vì chồng bà làm cho chính phủ VNCH

Việt cộng giựt sập gây tai nạn xe

Sources: Inside The VC and The NVA, Michael Lee Lanning and Dan Cragg, 1992; Night of The Dragon, documentary film, 1965

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s