Author Archives: truehochiminh

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects

Ai Giết Tạ Thu Thâu?

Ai giết Tạ Thu Thâu đã được nhiều sử gia ghi ra là do Việt Minh theo lệnh Hồ Chí Minh (HCM) thủ tiêu vào 7/ 9/1945, vừa sau ngày Hồ ra mắt tại Hà Nội ngày 2/9/1945. Đi vào … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ai Giết Vua Duy Tân?

Vua Duy Tân, tức Hoàng Tử Nguyễn Phúc Vĩnh San, bị Pháp lưu đày qua đảo Réunion một thuộc địa của Pháp nằm trong Ấn Độ Dương. Đó vào năm 1916, lúc ông được 17 tuổi. Ông là một người … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nguyên Nhân Cơn Lũ Miền Trung?

Những thập niên trước thời cộng sản cai trị, thỉnh thoảng người dân miền Nam cũng phải cùng nhau ra miền Trung cứu trợ đồng bào trong cơn nước lũ, nhưng không là những cơn lũ làm thiệt hại nhân … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Âm Mưu cho ngày 2/9/1945

Sau Hội Nghị Potsdam (Germany, July 17-August 2, 1945, Liên Sô, Hoa Kỳ, Anh) Hồ Chí Minh (HCM) đã biết ý định của đồng minh là bằng lòng cho Pháp tái chiếm Đông Dương để dẹp làn sóng đỏ. Pháp … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Không Hiểu Gì Hết

Về những phát biểu và văn từ của người cộng sản thì rất nhiều sự mâu thuẫn, đầu gà đuôi vịt, câu sau đá câu trước, trong suốt thời gian dài qua. Nay chỉ lấy một câu nói điển hình … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồ Chí Minh Không Cần Việt Nam Độc Lập

2/9/1945, Hồ Chí Minh (HCM) đã tuyên bố “Việt Nam độc lập”, nhưng rồi sau đó lại từ bỏ “độc lập”khi hợp tác với chính phủ Pháp. Sau đây là phần chứng minh tài trí trá, xảo quyệt, buôn dân … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Cơ Hội Thoát Chết

Trong giai đoạn trước khi trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam với đầy quyền lực, phải ghi nhận rằng Hồ Chí Minh (HCM) ít nhất có vài lần đã thoát khỏi tử thần. Nếu không nói … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bị Đuổi nhưng Không Về

Nói về tài chiêu dụ (charm) của Hồ Chí Minh (HCM) thì nhiều cây viết ngoại quốc cũng thường đề cập tới. Hồ như con tắc kè, thường thay  đổi màu theo hoàn cảnh và môi trường. Thế lực nào … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trang Báo Đảng Đăng Bài của “Phản Động”

Phản động là gì? Rất đơn giản là hành động phản lại. Đây là từ mà người cộng sản hay dùng cho những ai có ý tưởng hay hành động chống lại Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thế mà nhiều … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sự Thật về ngày 19 tháng 5

Các ban bộ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tổ chức buổi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  ngay trước ngày gọi là “sinh nhật” của Hồ. Nhưng đúng ra thì mỗi năm … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment