Author Archives: truehochiminh

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects

Chương Trình Giáo Dục của VNCH

Công Dân Giáo DụcLớp 12 A BCDIn tại nhà in Đường SángPhát hành ngày 10/6/1974

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Cái Cúi Đầu Nhục Nhã

Lãnh đạo Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng cùng phái đoàn cúi đầu trước di ảnh Giang Trạch Dân tại Trung quốc. Lãnh đạo Nông Đức Mạnh cúi đầu trước Hồ Cẩm Đào tại Trung quốc Có … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Why Britain helped France to return to Vietnam?

Why did Britain help the French to return to Vietnam, why did Ho Chi Minh use sentences from the US declaration of independence, why did Ho Chi Minh have so many different surnames, etc. that young people in the country … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sử Gia Trần Trọng Kim viết về Cộng Sản

Bút Sử Thủ Tướng Chính Phủ Trần Trọng Kim (17/4/1945 – 19/8/1945) bị Việt Minh cướp chính quyền, nhân cơ hội sau ngày Nhật bị Hoa Kỳ thả hai trái bom nguyên tử đã tạo ra một khoảng trống chính … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Người Vợ và Tình của Hồ Chí Minh

Bút Sử Phần trình bày với đề tài “Những Người Vợ và Tình của Hồ Chí Minh” dựa vào tài liệu của các tác giả viết về Hồ Chí Minh như William Duiker, Pierre Brocheux, Thành Tín (Bùi Tín cựu … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồ Chí Minh và Khối Liên Hiệp Pháp

Có một người lên mạng “search” như thế này: Tại sao Hồ Chí Minh ký hiệp ước công nhận Việt Nam nằm trong khối liên hiệp Pháp? Câu hỏi này có lẽ hơi lạ đối với đa số người trong nước vì … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Văn Hóa Đạo Đức của Hồ Chí Minh

Giáo sư Pierre Brocheux tác giả cuốn “Ho Chi Minh a Biography”  có đoạn kể  về  hồi ký của Khrushchev. Khrushchev cho rằng “Hồ Chí Minh (HCM) là một trong số người cộng sản có lý tưởng nhất –Ho Chi Minh was … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hồ Chí Minh Giết Nàng Hộ Lý Như Thế Nào?

Toàn bộ bức thư này được đăng trong cuốn “Công Lý Đòi Hỏi”, xuất bản 1997, của cựu đảng viên Nguyễn Minh Cần, tỵ nạn chính trị tại Nga.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Heo Nọc Squealer và Tô Lâm

Những con heo nọc nổi tiếng trong chuyện ngụ ý Trại Thú Vật (Animal Farm) của nhà văn người Anh, George Orwell, ra đời vào tháng 8, 1945, vừa khi thế chiến thứ hai kết thúc. Những ẩn ý trong … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nhà Nước có Nhiều Hề Hỗn Tạp

Các nước người ta có hề trên sân khấu, trong phim, xem ra ý vị. Nước Việt Nam cộng sản thì những tên hề phát xuất từ ngay những người lãnh đạo. Nhiều người chưa thể quên, dù đã trải … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment