Category Archives: Uncategorized

Câu Chuyện Bánh Mì: Ngu Hóa và Tự Ngu Hóa

Ai cũng biết rằng dưới sự cai trị của nhà cầm quyền độc tài cộng sản, người có trí tuệ, hiểu biết, và kiến thức không ai chấp nhận làm nô lệ cho những kẻ ngu dốt thiếu căn bản … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thực Phẩm và Tự Do, Không Phải HCM!

Sau ngày cái nôi của chủ nghĩa và nhà cầm quyền cộng sản sụp đổ, nhiều nước bị chế độ tàn độc cai trị đã thoát ách kìm kẹp. Họ đã đập vỡ tượng hình Lenin, Stalin…Một số ít các … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dân Cuban: Chúng Tôi Không Còn Sợ Nữa!

So với những lần xuống đường những thập niên qua, kỳ này, ngày 11/7/2021, người dân Cuban có cuộc biểu dương lực lượng rất quy mô, bao gồm nhiều địa điểm. Các khẩu hiệu: Tự Do, Dân Chủ, Chúng Tôi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cộng Sản Sửa Hình Thức và Nội Dung Hình Ảnh

Người cộng sản, nói chung, được thế giới biết tới như là những con người sống không thật, luôn thông tin dối trá, mị dân. Cuộc chiến tranh Việt Nam được họ dàn dựng một hệ thống tuyên truyền tinh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Remarkable Quotes about Ho Chi Minh

If we have to fight, we will fight. You will kill ten of us and we will kill one of you, but you will be the ones who grow tired – Ho Chi Minh Nếu chúng ta phải đánh nhau, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Ngày Năm Sinh của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (HCM) là một quốc tế cộng sản với nhiều bộ mặt, ngày sinh, và tên họ khác nhau, khi bôn ba hoạt động nhiều nơi trên thế giới bắt đầu từ thập niên 1920. Hồ có ít … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dennis Prager: Hồ Chí Minh là tên Côn Đồ, Stalin của Việt Nam

Dennis Prager là một nhà truyền thông của Mỹ. Ông từng có những buổi hội thảo và viết bình luận về đề tài cộng sản Việt Nam. Ông đã viếng Việt Nam để quan sát đời sống và xã hội … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chuyến Thăm Việt Nam Xác Minh Thêm Lòng Căm Hận Cộng Sản của Tôi

Dennis Prager là một nhà truyền thông của Hoa Kỳ. Ông cũng là một cây viết nhận định về những chế độ độc tài. Tác giả đã có thăm viếng Việt Nam. Mới đây, tháng 2, 2021, ông viết về … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

MTGP a Branch of North Vietnamese Communist

It is clearly known that the north Vietnam communist group had organized the southern territorial committee called Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam or MTGP, and it was headed by Lê Duẩn.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Comparing CA Governor Newsom and USSR Wealthiest Party Members

Source: Two Ways of Life: The Communist Challenge to Democracy, William Ebenstein Source: Fox News

Posted in Uncategorized | Leave a comment