Hồ Chí Minh Phóng Ra Cuộc Chiến

Bút Sử

Năm 1970, sau khi Hồ Chí Minh(HCM) qua đời, Đại Sứ Pháp Jean Sainteny cho ra cuốn “Ho Chi Minh and His Vietnam.” Sau trang 66 có nhiều hình ảnh HCM và phụ chú. Tôi đặc biệt chú ý ảnh trên với lời ghi ở dưới được dịch ra tiếng Việt là “Từ một mệnh lệnh trụ cột, Hồ Chí Minh đã phóng ra một cuộc chiến tranh đẫm máu tương tàn. Sau lưng Hồ là bức hình của Nikolai Lenin và Josef Stalin, những ông thầy của Hồ.

Nhiều học giả, nhà báo, chính trị gia đã viết về sự liên hệ và những ngày gặp gỡ làm việc giữa HCM và Sainteny, và đó được xem như một trong vài người biết về “tư tưởng” của HCM khá rõ so với những nhân vật người ngoại quốc khác thuộc các giới.

Rất nhiều năm Đảng luôn tuyên truyền rằng HCM có công “giành độc lập”, ngay cả ông Bùi Tín là một cựu đại tá của quân đội cộng sản cũng hiểu sai về HCM, về nguyên nhân của cuộc chiến làm hằng triệu người chết. Năm 2002, Bùi Tín viếng Hoa Kỳ và có một buổi hội luận trên diễn đàn Paltalk, ông vẫn khen ngợi HCM và quân đội của ông. Việc này làm nhiều người phẩn nộ, cho rằng ông ngoan cố, đã bỏ nước đi tỵ nạn bên Pháp với lý do bị Đảng trù dập, thế mà não trạng vẫn còn ám bụi cộng sản.

Khoảng 10 năm sau, 6/2012, Bùi Tín qua Hoa Kỳ một lẫn nữa. Tại một buổi họp thuộc thành phố San Jose, ông đã tố HCM là theo quốc tế cộng sản nên phương Tây mới tái chiếm làm ra cuộc chiến dẹp làn sóng đỏ ở Đông Dương. Sự hiểu biết của ông được như vậy là nhờ 10 năm nghiên cứu với đầy đủ tài liệu từ các thư viện bên Pháp, cũng như sách báo của những học giả Anh, Hoa Kỳ…Là một người được coi như có trình độ học vấn mà còn mù mờ về vai trò của HCM, bị tẩy não đậm đến không biết đâu là sự thật đến độ không đối chất mạch lạc với một phụ nữ trên diễn đàn Paltalk có “nick name” là “Đêm Saigon”. Ông đành chịu thua với câu nói sau cùng “cô Đêm Saigon cũng chịu khó nghiên cứu nhiều sách báo…”

Thật vậy, ít nhất Bùi Tín cũng còn chút lương tâm, dám nói ra sự thật, dù hơi muộn. So với Sainteny là một nhà ngoại giao, vào 1945, tuổi đời còn trẻ, nhưng ông đã nhận ra bản chất rất lưu manh của HCM một cách bén nhạy, hồi ký kể lại trong sách. Một nhân vật trẻ nữa là ông Archimedes Patti, Chỉ Huy Trưởng cơ quan Tình Báo Hoa Kỳ, OSS. Khi HCM nhờ Patti kiểm lại bài văn đọc cho ngày 2/9/1945, ông Patti đã “cảnh báo” Hồ rằng có những đoạn là nguyên văn trong “Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa kỳ”, thuộc về sở hữu của nước Hoa Kỳ, nhưng HCM vẫn tỉnh queo và cố tình “đánh cắp” nguyên văn và ý tưởng của ông Thomas Jefferson (Thổng Thống thứ 3 của Hoa Kỳ). Ông Patti cho rằng HCM thật là ngu dốt (inane). Vài trang đầu của quyển Why Vietnam (trang 4), tác giả Patti đã kết luận ngay HCM là một tên ngoại giao lưu manh, gian hùng, những lời nói độc ác của HCM vẫn còn ám ảnh ông cho tới ngay lúc ông đang viết sách.

Nhưng rồi, có mấy ai biết được điều này? Kẻ tội đồ dân tộc sau HCM là Võ Nguyên Giáp đã tiếp tay với Hồ tạo ra cuộc chiến làm hằng triệu người mất mạng.

Chính phủ Pháp trước khi thật sự tái chiếm Đông Dương vào ngày 19/12/1946 đã cho tướng Jean Fonde nói chuyện với Võ Nguyên Giáp. Tướng Fonde khuyên Giáp nên suy nghĩ kỹ lại là có nên làm chiến tranh với Pháp không? Chiến tranh làm thiệt hại rất nhiều về mọi phương diện, nên tránh làm ra chiến tranh, hậu quả của chiến tranh không lường được….Nhưng Giáp trả lời ngay rằng : Chính trị phải là trước kinh tế và các vấn đề khác, một triệu dân Việt chết cũng không quan trọng, chúng tôi sẵn sàng

Pháp bắt buộc phải tái chiếm Đông Dương với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ!

Bút Sử

Sources: Ho Chi Minh and His Vietnam, 1970, Jean Sainteny; Why Vietnam, 1980, Archimedes Patti; CSPAN video

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s