How Many Times Ho Chi Minh Did Commit Treason?

The First Time – March 6, 1946, Accord

Ho Chi Minh and Vo Nguyen Giap welcomed the French delegates in Hanoi, March 1946

Ho Chi Minh was once repeatedly called ” Ho Chi Minh bán nước” (Ho Chi Minh sells the country) by the people of the North. That was the period in the early months of 1946 when the French parliament was in the hands of the Communist Party and the Socialist Party, led by Prime Ministers Felix Gouin and Maurice Thorez. Thorez at that time was President of the French Communist Party. The two sides, Ho Chi Minh and France, colluded so that France would return to Vietnam to rule, not as a colonialist, but as a communist dictatorship.

On February 13, 1946, French General Leclerc cabled back to France that he had negotiated with the Viet Minh, emphasizing that Ho Chi Minh was prepared to avoid using the word “independence.” On February 16, 1946, Ho Chi Minh proposed the wishes of the Viet Minh faction to the French mother, that is, to become a member of the French Union. Ho did not mention the French bloc that was ruling in Indochina (French Federation) that Admiral Thierry d’Argenlieu was in power. Ho Chi Minh ignored the two words “independence” for Vietnam.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Chính Sách Đi Hàng Hai

Hơn 75 năm kể từ ngày Việt Minh cướp chính quyền, hằng năm vào khoảng gần ngay 2/9, Đảng Cộng Sản Việt Nam hâm nóng cái gọi là “giành độc lập” để tuyên truyền ru ngủ rằng Đảng có chính nghĩa. Thế thì hai chữ “độc lập” đối với Đảng có ý nghĩa gì? Hãy thử phân tích xem trên thực tế Đảng có bao giờ được tự mình quyết định những vấn đề liền quan tới quốc gia dân tộc?

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Câu Chuyện Bánh Mì: Ngu Hóa và Tự Ngu Hóa

Ai cũng biết rằng dưới sự cai trị của nhà cầm quyền độc tài cộng sản, người có trí tuệ, hiểu biết, và kiến thức không ai chấp nhận làm nô lệ cho những kẻ ngu dốt thiếu căn bản học vấn. Từ thời Hồ Chí Minh (HCM) cũng vậy, ông ta phải tạo những lớp giáo huấn thành phần cán bộ lớp ba trường làng để làm công tác. Kết quả đó ra sao? Có phải nó vẫn là những hệ lụy để lại mà hằng nhiều chục năm sau người dân vẫn phải chứng kiến với nỗi đau lòng!

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thực Phẩm và Tự Do, Không Phải HCM!

Sau ngày cái nôi của chủ nghĩa và nhà cầm quyền cộng sản sụp đổ, nhiều nước bị chế độ tàn độc cai trị đã thoát ách kìm kẹp. Họ đã đập vỡ tượng hình Lenin, Stalin…Một số ít các nước còn lại như Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn, Lào, và Việt Nam thì sao? Mới đây, vào ngày 11/7/2021, tại Cuba, dân chúng đã có một cuộc xuống đường quy mô chưa từng có để lên án và đòi giải thể chế độ. Trong tình trạng Covid-19, mọi nơi trên thế giới đều bị ảnh hưởng về nhiều mặt, nhưng phải nói các nước nhỏ chậm phát triển thuộc chế độ độc tài thì đi hàng đầu về nghèo đói, thiếu phương tiện y tế…Người dân biểu lộ cho mọi người thấy họ muốn một nhà nước thực tế, không bằng miệng lưỡi, không bằng ngôn từ chữ nghĩa cùng những hình tượng tuyên truyền lỗi thời vô ích trong thời đại văn minh tiến bộ.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dân Cuban: Chúng Tôi Không Còn Sợ Nữa!

So với những lần xuống đường những thập niên qua, kỳ này, ngày 11/7/2021, người dân Cuban có cuộc biểu dương lực lượng rất quy mô, bao gồm nhiều địa điểm. Các khẩu hiệu: Tự Do, Dân Chủ, Chúng Tôi Không Còn Sợ Nữa…Nhiều đài truyền hình, Youtube, Facebook, báo chí thế giới đưa tin lên rần rộ liên tiếp.

Sau đây là những tựa đề của bản tin, những hình ảnh với biểu ngữ, khẩu hiệu tại cuộc xuống đường to lớn này.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cộng Sản Sửa Hình Thức và Nội Dung Hình Ảnh

Người cộng sản, nói chung, được thế giới biết tới như là những con người sống không thật, luôn thông tin dối trá, mị dân. Cuộc chiến tranh Việt Nam được họ dàn dựng một hệ thống tuyên truyền tinh vi lan rộng cả thế giới. Trường học các cấp, sách báo, truyền thông đã nhồi nhét các thế hệ những điều không thật, mục đích làm lợi cho phe thiên tả. Nhà làm phim ảnh Hollywood Ken Burns chẳng hạn, ông ta đã tiếp tay cho phe cộng sản mà giáo sư Gerald W. Flinchum  của đại học Kennesaw State University đã vạch ra. Nguyên do của cuộc chiến đã bị bóp méo, xuyên tạc, và ngay cả nhiều hình ảnh cũng bị giải nghĩa sai lệch.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Remarkable Quotes about Ho Chi Minh

If we have to fight, we will fight. You will kill ten of us and we will kill one of you, but you will be the ones who grow tired – Ho Chi Minh

Nếu chúng ta phải đánh nhau, chúng tôi sẽ đánh. Các ông giết mười người của chúng tôi, và chúng tôi giết một người của các ông, nhưng các ông sẽ là những người trở nên mệt mỏi – Hồ Chí Minh

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Những Ngày Năm Sinh của Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (HCM) là một quốc tế cộng sản với nhiều bộ mặt, ngày sinh, và tên họ khác nhau, khi bôn ba hoạt động nhiều nơi trên thế giới bắt đầu từ thập niên 1920. Hồ có ít nhất năm ngày sinh, nhưng tại sao đến 19/5/1946 thì ông ta lại chọn ngày này làm ngày sinh chính thức với buổi lễ được tổ chức tưng bừng tại Hà Nội?

Như trên, theo tài liệu Wikipedia, HCM có sinh nhật chính thức là 1890. Ngoài ra, Hồ còn có nhiều ngày sinh nữa là: 1891, 1892, 1894, 1895.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dennis Prager: Hồ Chí Minh là tên Côn Đồ, Stalin của Việt Nam

Dennis Prager là một nhà truyền thông của Mỹ. Ông từng có những buổi hội thảo và viết bình luận về đề tài cộng sản Việt Nam. Ông đã viếng Việt Nam để quan sát đời sống và xã hội dưới thời cộng sản cai trị. Mới đây, 2/2021, trên đài Youtube Tipping Point, những lời của ông về câu hỏi xã hội Việt Nam đã lột tả bản chất cốt lõi của những người cộng sản, đại diện là Hồ Chí Minh.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chuyến Thăm Việt Nam Xác Minh Thêm Lòng Căm Hận Cộng Sản của Tôi

Dennis Prager là một nhà truyền thông của Hoa Kỳ. Ông cũng là một cây viết nhận định về những chế độ độc tài. Tác giả đã có thăm viếng Việt Nam. Mới đây, tháng 2, 2021, ông viết về Việt Nam cùng những nhận xét sắc bén khi đưa ra nhiều mâu thuẫn và dối trá xảy ra trong xã hội gọi là “cộng sản.” Sau đây là một số đoạn được trích ra từ bài viết của tác giả.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment